Da bé nhà mình rất nhạy cảm, nên mình gặp khó khăn trong việc chọn bỉm cho con. Từ khi sử dụng bỉm Suitsky kháng khuẩn, con cực kì thoải mái khi sử dụng. Các mẹ thực sự nên tin dùng.

Liên hệ

SUITSKY